Vizyon

Sağlıklı su kaynaklarının sürekliliğini sağlamak.

Misyon

İstanbullu hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’ye sağlıklı üstün nitelikli su kaynaklarını ulaştırmak.

İlkeler ve Değerler

Kaliteli

Şirketin sağladığı ürün ve hizmetler başta olmak üzere, yürüttüğü tüm faaliyet ve süreçlerde kaliteyi ön planda tutmaktır.

Güvenilir

Suyun, güvenilir koşullarda üretimi ve dağıtımını sağlamanın yanında; şirketin gerçekleştirdiği işlerde iç ve dış paydaşların güvenini gözetmektir.

Müşteri Odaklı

Şirketin sağladığı ürün ve hizmetleri başta olmak üzere müşteriye temas eden her noktada müşteri odaklı olmaktır.

Çevreye Duyarlı

Gelecek kuşaklar için bugünkü doğal kaynak sularını sürdürülebilir kılmaktır.

Teknoloji Odaklı

Üretim ve dağıtımın her alanında teknolojiyi etkin kullanarak teknolojik gelişmeleri takip etmektir.

Sürdürülebilir

Başta doğal kaynaklar olmak üzere; şirketin ve şirket faaliyetlerin tamamında ‘sürdürülebilirlik’ prensibinin gözetilmesidir.

Stratejik Plan

  • Üretimde kalite ve verimliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak
  • Kurumsal yapıyı güçlendirmek
  • Güçlü mali yapıyı sürdürmek
  • Satışları artırmak ve pazarlama faaliyetlerini etkin kılmak
  • Paydaş memnuniyetini artırmak